Ξηροί Καρποί

E-mail Print PDF

alt

alt

BARCODE

Item Description

Packing Size

 

0 13256 21046 8

Salted Cashew nuts

10 bags x 12 pkts x 40g

 

0 13256 22041 2

Honey Cashew nuts

10 bags x 12 pkts x 40g

 

0 13256 01040 2

Salted Pistachios

10 bags x 12 pkts x 40g

 

0 13256 29051 4

Salted Almonds

10 bags x 12 pkts x 40g

 

0 13256 30041 1

Honey Almonds

10 bags x 12 pkts x 40g

 

0 13256 19041 8

Salted Macadamias

10 bags x 12 pkts x 40g

 

0 13256 20041 4

Honey Macadamias

10 bags x 12 pkts x 40g

 

alt

BARCODE

Item Description

Packing Size

 

0 13256 16035 0

Sunflower Kernels (Honey)

10 bags x 12 pkts x 35g

 

0 13256 90046 8

Black Raisin

10 bags x 12 pkts x 35g

 

8 850291 10318 6

Jumbo Raisin Medley

10 bags x 12 pkts x 35g

 

alt

BARCODE

Item Description

Packing Size

 

0 13256 11051 5

Salted Peanuts

10 bags x 12 pkts x 42g

 

0 13256 14040 6

Honey Peanuts

10 bags x 12 pkts x 42g

 

0 13256 86040 3

White Sugar Peanuts

10 bags x 12 pkts x 40g

 

8 850291 10245 5

Peanuts Mixed Anchovy

10 bags x 12 pkts x 30g

 

0 13256 11040 9

Peanuts & Crackers

10 bags x 12 pkts x 50g

 

0 13256 82040 7

Coated Coconut Peanuts

10 bags x 12 pkts x 60g

 

0 13256 13040 7

Roasted Gram

10 bags x 12 pkts x 40g

 

0 13256 51041 4

Party Snack

10 bags x 12 pkts x 50g

 

0 13256 83040 6

Coated Green Peas

10 bags x 12 pkts x 40g

 

0 13256 83050 5

Wasabi Green Peas

10 bags x 12 pkts x 50g

 

8 850291 10309 4

Cuttlefish Coated Green Peas

10 bags x 12 pkts x 50g

 

0 13256 32050 1

Salted Broad Bean w/o Skin

10 bags x 12 pkts x 50g

 

0 13256 35050 8

Satay Broad Beans

10 bags x 12 pkts x 50g

 

alt

BARCODE

Item Description

Packing Size

 

0 13256 16035 0

Sunflower Kernels (Honey)

10 bags x 12 pkts x 35g

 

0 13256 90046 8

Black Raisin

10 bags x 12 pkts x 35g

 

8 850291 10318 6

Jumbo Raisin Medley

10 bags x 12 pkts x 35g

 

alt

BARCODE

Item Description

Packing Size

 

8 850291 16031 8

Salted Sunflower

10 outers x 12 pkts x 30g

 

8 850291 16035 6

Honey Sunflower

10 outers x 12 pkts x 30g

 

8 850291 10003 1

BBQ Sunflower

10 outers x 12 pkts x 30g

 

8 850291 18030 9

Salted Pumpkin

10 outers x 12 pkts x 30g

 

8 850291 10018 5

Paprika Pumpkin

10 outers x 12 pkts x 30g

 

alt

BARCODE

Item Description

Packing Size

 

0 13256 21101 4

Salted Cashew Nuts

10 bags x 12 pkts x 80g

 

0 13256 28101 7

Salted Pistachios

10 bags x 12 pkts x 80g

 

013256 53090 0

Cocktail Nuts

10 bags x 12 pkts x 90g

 

0 13256 89081 3

All Natural Cocktail Snack

10 bags x 12 pkts x 80g

 

alt

BARCODE

Item Description

Packing Size

 

8 850291 10262 2

Crunchy Pumpkin & Pistachios Bite

3 bags x 12 pkts x 50g

 

8 850291 10263 9

Crunchy Almonds Bite

3 bags x 12 pkts x 50g

 

8 850291 10265 3

Crunchy Pistachios Trail Mix Bite

3 bags x 12 pkts x 50g

 

8 850291 10267 7

Garlic Peanuts

3 bags x 12 pkts x 90g

 

8 850291 10268 4

Mexican Style Peanuts

3 bags x 12 pkts x 90g

 

alt

BARCODE

Item Description

Packing Size

 

0 13256 21186 1

Salted Cashew Nuts

3 bags x 12 pkts x 150g

 

0 13256 28200 7

Salted Pistachios

3 bags x 12 pkts x 150g

 

0 13256 53150 1

Cocktail Nuts

3 bags x 12 pkts x 180g

 

0 13256 89150 6

All Natural Cocktail Snack

3 bags x 12 pkts x 150g

 

8 850291 10111 3

Tropical Nuts & Fruits Mix

3 bags x 12 pkts x 170g

 

0 13256 11151 2

Salted Peanuts

3 bags x 12 pkts x 150g

 

0 13256 51200 5

Party Snack

3 bags x 12 pkts x 150g

 

0 13256 83150 2

Coated Green Peas

3 bags x 12 pkts x 150g

 

alt

BARCODE

Item Description

Packing Size

 

8 850291 20228 5

Salted Sunflower (10 in 1)

12 pkts x 1 bag x 110 g

 

8 850291 20229 2

Honey Sunflower (10 in 1)

12 pkts x 1 bag x 110 g

 

8 850291 20222 3

BBQ Sunflower (10 in 1)

12 pkts x 1 bag x 110 g

 

8 850291 20230 8

Salted Pumpkin (10 in 1)

 12  pkts x 1 bag  x 110 g

 

8 850291 20231 5

Paprika Pumpkin (10 in 1)

12 pkts x 1 bag x 110g

 

alt

BARCODE

Item Description

Packing Size

 

8 850291 21140 9

Salted Cashew Nuts

12 cans x 140g

 

8 850291 10241 7

Honey Roasted Cashew Nuts

12 cans x 140g

 

8 850291 10147 2

Seaweed & Wasabi Cashew Nuts

12 cans x 140g

 

8 850291 28130 3

Salted Pistachios

12 cans x 130g

 

8 850291 29150 0

Salted Almonds

12 cans x 130g

 

8 850291 10239 4

Honey Roasted Almonds

12 cans x 130g

 

8 850291 10119 9

Smoke Almonds

12 cans x 130g

 

USD 2.19

Salted Cocktail Nuts

12 cans x 130g

 

8 850291 10255 4

Honey Cocktail Nuts

12 cans x 130g

 

8 850291 10257 8

All Natural Cocktail Snack

12 cans x 130g

 

8 850291 10145 8

Salted Macadamias

12 cans x 140g

 

8 850291 10240 0

Honey Roasted Macadamias

12 cans x 140g

 

8 850291 10146 5

Seaweed & Wasabi Macadamias

12 cans x 140g

 

8 850291 11160 0

Salted Peanuts

12 cans x 140g

 

8 850291 10116 8

Honey Roasted Peanuts

12 cans x 140g